MÜÜGITINGIMUSED E-POES

 

  1. Müügitingimuste kehtivus

1.1. Müügitingimused kehtivad shop.radaauto.ee veebipoest ostja ja ettevõtja Rada Auto OÜ (edaspidi Rada Auto) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.

1.2.  Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Rada Auto veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.

1.3. Rada Auto jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel shop.radaauto.ee.

1.4. Veebipoes olevate toodete pildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikest toodetest.

1.5. Veebipoes olevate toodete kirjelduses võib esineda tahtmatuid vigu. Soovitame kontrollida andmeid tootjate kodulehtedelt.

1.6. Rada Autol on õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust sanktsioonideta taganeda ning tellitud kaup jätta üle andmata või teenus osutamata alljärgnevatel juhtudel:

- kaup on laost otsa saanud;

- kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu;

- kui ostja ei vasta Rada Auto poolt kehtestatud tingimustele.

Kui Rada Autol ei ole võimalik tellimust täita, võtab Rada Auto ostjaga ühendust ning tagastab tasutud summa, kui ostja on jõudnud kauba eest ettemaksu teha.

 

  1. Hinnad

2.1. Kõik shop.radaauto.ee veebipoes toodud hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

2.2. Hinnale lisandub transpordi hind vastavalt ostja valitud tarneviisile.

2.3. Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni.

 

  1. Tellimuse vormistamine

3.1. Lisage soovitud kaup ostukorvi.

3.2. Tellimuse vormistamiseks valige teile sobiv toodete kohaletoimetamise viis.

3.4. Pärast kohaletoimetamise viisi valimist, täitke nõutud andmeväljad Teie andmetega.

3.5. Tellimuse kinnitamiseks vajutage nuppu "Kinnita tellimus".

3.7. Veebipoes shop.radaauto.ee sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel E-R 9.00-18.00.

 

  1. Müügilepingu jõustumine

4.1.  Kauba müügilepinguga kohustub Rada Auto andma ostjale üle olemasoleva, valmistatava või Rada Auto poolt tulevikus omandatava kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku ostjale, ostja aga kohustub Rada Auto’le tasuma kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma kauba vastu.

4.2. Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annuleeritakse 7 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.

4.3. Müügileping jõustub pärast ostja tehtud makse laekumist Rada Auto pangakontole.

 

  1. Kohaletoimetamine

5.1. Pärast müügilepingu jõustumist on kaupu võimalik kätte saada kolmel moel:

5.1.1. Kullerfirma toimetab kauba Teieni tellimusel märgitud aadressil;

5.1.2. Kaup saadetakse Teieni kokkulepitud pakiautomaati;

5.1.3. Kaubale on võimalik tulla järgi Rada Auto kauplusesse, aadressil Piiri 2, Viljandi.

 

5.2. Rada Auto ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Rada Auto ei saanud mõjutada ega ette näha.

 

  1. Tagastamisõigus

6.1. Pärast tellimuse kättesaamist on ostjal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul. Taganemise õigus kehtib ainult eratarbijatele, juriidilistele isikutele seda ei kohaldata.

6.2. 14-päevase tagastamisõiguse kasutamiseks ei tohi tellitud kaupa kasutada muul viisil kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil nagu see on lubatud kauba testimiseks füüsilises poes.

6.3. Tagastatav toode peab olema komplektne (sisaldama tootepakendit ja kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid). Kui tegemist on kampaaniatootega, mille ostuga kaasnes kingitus või mingi muu toode, tuleb tagastada kogu komplekt (st. kõik tooted).

6.4.  Kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on Rada Autol õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele, või keelduda tagastusest.

6.5.  Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba ostmisest taganemise avaldus (vabas vormis) ning saata see e-posti aadressile hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.

6.6. Ostja peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.

6.7.  Kauba tagastamise kulud kannab ostja, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule (nt vale toode). 

6.8. Rada Auto tagastab tagastatava kauba kättesaamisel ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest, kõik ostjalt lepingu alusel saadud tasud.  Tagasimaksete tegemisest võib keelduda seni, kuni lepingu esemeks olev asi on tagasi saadud või kuni ostja on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

6.9.  Kui ostja on sõnaselgelt valinud Rada Auto pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

6.10. Ostja kannab talle üleantud kauba tagastamisega seotud otsesed kulud (sh posti- ja tarnekulud).

6.11. Rada Auto ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist ostjale.

 

  1. Vääramatu jõud

7.1.  Rada Auto ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Rada Auto ei saanud mõjutada või ette näha.

 

  1. Isikuandmete töötlemine

8.1. Ostja annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda ostja isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadess) ning edastada logistikapartneritele isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.

8.2. Rada Autol on õigus kasutada ostja kontaktandmeid reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks ostjale.

8.3. Ostjal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.

8.4. Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab ostja personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka veebipoel ligipääs.

 

  1. Pretensioonide esitamise kord

9.1.  Rada Auto vastutab ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul alates kauba üleandmisest ostjale. Juriidilistele isikutele võimaldame 3-kuulist pretensiooni esitamise aega.

9.2. Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul Rada Auto poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti. Teade kauba mittevastavusest tuleb saata Rada Auto e-posti aadressil info@radaauto.ee või helistada telefonil +372 5432 1555. Juhul kui ostja ei teavita kauba mittevastavusest käesolevas punktis sätestatud tähtaja jooksul, vabaneb Rada Auto vastutusest kauba mittevastavuse eest.

9.3. Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamine.

9.4. Rada Auto vastutab kauba nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad 2 aasta jooksul arvates kauba kasutajale üleandmisest alljärgnevalt:

- esimese kuue kuu jooksul alates kauba üleandmise hetkest eeldatakse, et kauba mittevastavus oli olemas juba kauba üleandmise hetkel s.o. kauba kvaliteedile vastavuse tõendamiskohustus lasub Rada Autol.

- pärast kuue kuu möödumist kauba üleandmise hetkest lasub kauba kvaliteedile mittevastavuse tõendamiskohustus ostjal.

9.5. Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad Rada Auto ja ostja omavahel kokku.

9.6. Rada Auto ei vastuta ostja süül kaubal tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud kauba mittenõuetekohase hoiustamise või kasutamise tulemusena.

9.7. Kauba nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-posti aadressile info@radaauto.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja kauba tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.

9.8. Pretensioon kauba nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates kauba nõuetele mittevastavuse puuduse avastamisest.

9.9. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja ostjaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

9.10. Ostjal on õigus nõuda Rada Autolt ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui Rada Autol ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub.

Brake caliper check

Step 1

After you have received your disk type drawing. Print a copy of the drawing, making sure that the “Page Scaling” is set at “none.”
(or make sure “Scale” is at “100%”)

Step 2

Check dimensions both vertically and horizontally to confirm it has been printed to scale.

Step 3

Cut the drawing on the dotted line, NOT ON THE WHEEL DESIGN. It is important to keep a margin to avoid contact between the wheel and the brakes.

Step 4

Glue the drawing to a stiffer piece of material such as a manila folder to make the template easier to use.

Step 5

Finish by cutting directly along the dotted line.

Step 6

Apply the template to the brake disc. Make sure it is perfectly centered.

Step 7

Verify that the edge of the caliper does not touch the template. In this case, the caliper comes too close to pierce bolts (it touches the template), So we need to test fit a Tdisk instead.

Step 8

Send your photos to info@radaauto.ee so we can confirm the disk type for you and you are finished!
If you have any questions, please contact us.